بحران اقتصادی عربستان سعودی

۸ عقرب ۱۳۹۴

635658301661417359نادر حريري درباره بحران داخلي عربستان سعودي اظهار داشت: دولت عربستان سعودي با بحران جدي اقتصادي روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حال حاضر تمام شاهزادگان و ثروتمندان به دنبال خارج نمودن اموال خود از بانك هاي عربستان سعودي و انتقال آن به بانك هاي ساير كشورها هستند و مشكلات بسياری را براي بخش‌هاي مالي، بانك‌ها ايجاد كرده به گونه‌اي كه بدستور ملک سلمان محدوديت‌هاي زيادي براي انتقال ارز از داخل به خارج از عربستان وضع شده و به بانك‌ها مکلف شدند تا مانع از انتقال و يا برداشت مبالغ ارزي كلان از حساب‌هاي افراد شوند.

بنابر دستور صادره انتقال بيش از ۵۰۰ هزار دالر به خارج از كشور ممنوع مي‌باشد و در صورتي كه فرد انتقال دهنده اقدام به خريد ملكي در خارج از كشور نموده باشد صرفا با ارائه اسناد و مدارك رسمي قادر به انتقال مبلغ ارزي مذكور خواهد بود.

اوضاع داخلي عربستان سعودي به شدت دگرگون شده اما سیستم امنیتی با اعمال فشار و سانسور شديد رسانه‌ای مانع از انتقال اطلاعات واقعی و انعكاس وضعيت حاكم به خارج از این كشور مي شود.

اقتصادی

بحران،

عربستان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed