بانکنوت های جدید افغانی به بازار معرفی شد

۲۹ حوت ۱۳۹۲

نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی افغانستان دریک نشست خبری در کابل انتشار بانک نوت های جدید افغانی را به بازار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای دلاوری هدف از انتشار بانکنوت های جدید هزار و پنجصد افغانیگی را جلوگیری از تقلب ارزی در کشور خواند.

دلاوری ادعا میکند که دربانکنوت های جدید نکات در نظر گرفته شده اند که به استثنای شرکت های معتبر چاپ پول دیگران قادر به تقلید از آنها نخواهند بود.

وی تصریح میدارد« در بانکنوت های جدید 1000 افغانیگی در جناح چب واتر مارک رقم 1000 افغانی اضافه شده است که در بانکنوت های گذشته نبود؛ دوم در تسمه هالوگراف افغانستان بانک برخی از تغییرات آمده است.»

به گفته آقای دلاوری 6 تغییر عمده در بانکنوت های جدید به میان آمده است که احتمال تقلب را کاملا صفر ساخته است.

به اساس اظهارات او از سال 1381 تا کنون در حدود 25 میلیارد افغانی به دلایل مختلف ازبین برده شده اند. آقای دلاوری از رقم مشخص ویا فردی مشخص نام نبرد ولی گفت که بانکنوت های متعدد جعلی تا کنون در بازار عرضه شده وده ها تن در نقاط مختلف کشور دست گیر شده اند.

وی تاکید کرد« با معرفی مشخصات مشکلتر در تسمه هالوگرافی حتا ناممکن میسازد که این بانکنوت ها تقلید شود، براساس معلومات که ما از موسسه چاپ بانکنوت گرفته ایم در تمام اروپا در شرکت است که تکنالوژی ساخت این تسمه را تولید بکنند.»

به گفته مقام های مسول چاپ هر بانکنوت ویا هر شیت بانکنوت از 1 افغانیگی تا 1000 افغانی به طور اوسط 5 سنت دالر هزینه برمیدارد.

این درحالیست که طی سالهای اخیربانکنوت های تقلبی در بازار های ارزی افغانستان رو به افزایش نهاده است.

یکی از صرافان شهرکابل میگوید« اسم من فرهاد است باشنده کابل هستم در فواره آب صرافی میکنم،  من با پول های تقلبی بسیار سر خورده ام، اینجا میاورند ولی ما میفهمیم، مردم نمفیهمند وبعضی مردم بانکنوت های 100 افغانی را پاره میکنند تا بشناسند. خیلی ها بانکنوت های اصلی را پاره میکنند پاکستان همین بانکنوت های 100 را بسیار دقیق میسازند.»

به گفته آقای دلاوری هم اکنون درافغانستان 180000000303افغانی در بازاردر جریان اند.

امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل.

1000افغانی

500

افغانی

بانک

بانکنوت

دلاور

رئیس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.