بازگشت بیش از 300 هزار مهاجر در شش ماه

۲۱ اسد ۱۳۹۴

urlبیش از ۳۰۰ هزار مهاجر افغان در طول شش ماه به صورت اجباری و یا اختیاری به کشور بازگشته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد از ماه جدی سال ۱۳۹۳ الی ۱۱ جوزای سال ۱۳۹۴ به کشور عودت کرده اند.

بر اساس معلومات خبرنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، این عودت کننده گان بیشتر از کشورهای ایران و پاکستان به وطن بازگشته اند.

در خبرنامه آمده است که ۳۳۴هزار و ۵۶۵ افغان از جدی ۱۳۹۳ الی یازدهم ماه جوزای ۱۳۹۴ به کشور عودت کرده اند.

به گفته وزارت امور مهاجرین، عودت اختیاری (خودانگیخته) از طریق چهار نقطه مرزی تورخم در ننگرهار، اسلام قلعه در هرات، میلاک در نیمروز و سپین بولدک در قندهار، صورت گرفته است.

طبق معلومات ارائه شده این وزارت، عودت اختیاری در مقایسه با پارسال ۶۴ درصد افزایش یافته در حالی که اخراج اجباری نیز ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

منبع می افزاید که از مجموع مهاجرین عودت کننده در شش ماه یادشده، ۹۱ هزار و ۴۵۸ تن از کشور پاکستان و از طریق مرزهای سپین بولدک و تورخم وارد کشور شده اند که بیشتر آنها به ولایت های ننگرهار، کنر، کابل، لغمان و کندز رفته اند.

همچنین در خبرنامه، میزان عودت کننده گان از کشور ایران از طریق مرزهای میلاک و اسلام قلعه در مقایسه با سالهای گذشته ثابت بوده است که به این اساس ۱۳۷ هزار و ۸۰۳ تن به کشور بازگشته اند.

اجباری ،

اختیاری،

ایران،

پاکستان،

عودت،

مهاجرین،

ننگرهار

نیمروز ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed