بازهم بیکاری و ناامنی!

17 نوامبر 2015

015920138_30300تحقیق تازه بنیاد آسیایی برای افغانستان نیز به مانند تمام گفته ها و مشکلات فعلی مردم و حکومت افغانستان، بیکاری و ناامنی را از عمده ترین چالش ها و معضلات مردم و حکومت می داند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این تحقیق که امروز (سه شنبه ۲۶عقرب) ارائه شد، از ۷۵۱۴۴ تن از شهروندان سراسر افغانستان نظرخواهی شده است.

به گفته مسوولان این نهاد، تحقیق تازه آنها از ابتدای فعالیت حکومت وحدت ملی آغاز شده و در طول یک سال تکمیل شده است که در بخشهای مختلف از جمله خوشبینی نسبت به آینده، حکومتداری خوب، معضلات حکومت و مردم، اعتماد بالای ارگانهای دولتی و چند مورد دیگر با مردم گفتگو شده است.

در این گزارش، بیکاری و ناامنی از بزرگترین تشویش های مردم دانسته شده و بیشتر مردم این دو عامل را معضلی برای ناکامی حکومت وحدت ملی عنوان کرده اند.

بر اساس این تحقیق، خوش بینی مردم نسبت به آینده با توجه به کارکردهای حکومت، در طول ۱۰ سال گذشته به پایین تر حد خود رسیده است و این نشان می دهد که بخش بزرگی از مردم نسبت به آینده حکومت وحدت ملی «امیدی» ندارند.

در این تحقیق آمده است که ۵۷ درصد مردم معتقد هستند که کارکرد حکومت وحدت ملی نادرست بوده است که در این بین، ناامنی با ۴۷درصد مهمترین عامل بدبینی مردم به حکومت بوده است و عوامل دیگر از جمله بیکاری، فساد اداری، ضعف اقتصادی و حکومتدرای بد نیز وجود دارد.

در عین حال، ۳۲درصد با بیان اینکه بازسازی در کشور وجود داشته، از جمله مهمترین عوامل برای ۴۳درصدی است که معتقد هستند حکومت کارکرد موفق داشته است؛ در این بین امنیت، نیروهای امنیتی، حکومتداری خوب و مردم سالاری نیز شامل است.

بر اساس نتایج این تحقیق، کمیسیون مستقل انتخابات با ۳۶ درصد، «بی اعتمادترین» نهاد دولتی در کارکرد و اقدامات در طول یک سال بوده است و در عین حال، رسانه ها از جمله با اعتمادترین بخش ها برای مردم بوده است.

از سوی دیگر، نتایج این تحقیق نشان میدهد که سطح «همدردی» مردم با مخالفان مسلح نسبت به سالهای گذشته به میزان چشمگیری کاهش یافته است و بیشتر مردم معتقد هستند که مخالفان برای رسیدن به قدرت با نیروهای امنیتی در حال درگیری هستند.

با این حال، وضعیت جوانان برای اولین بار در طول شش سال اخیر در تحقیق بنیاد آسیایی برای افغانستان گنجانده شده که در این بخش نیز بیکاری مهمترین مشکل جوانان یاد شده است.

نتایج نشان می دهند که در سال روان، ۴۰درصد از اشتراک کننده گان می خواهند کشور را ترک کنند که در این بین، جوانان، تحصیل کرده ها، مردها، شهر نشین ها و مجردها بیشترین قشری هستند که به دنبال ترک کشور می باشند و در جانب دیگر، زنان، بیکاران، کمتر تعلیم دیده ها، سن بالا ها و روستانشینان کمتر تمایل به ترک کشور دارند.

از سویی هم، میزان ترس از عدم امنیت شخصی و خانواده گی در سال روان به مرز ۶۷درصد افزایش یافته است و نهادهای عدلی و قضایی همچنان بیشترین رشوه را دریافت می کنند.

گفتنی است که بنیاد آسیایی برای افغانستان، هر ساله تحقیقات گسترده را با همکاری کشورهای کمک کننده از جمله، استرالیا، امریکا، انگلستان و آلمان انجام می دهد.

افغانستان،

بیکاری

نا امنی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed