بازداشت 5 سارق موتر و پلیت موتر از کابل

۳ جدی ۱۳۹۷

5 سارق موتر، پلیت موتر و اموال قیمتی از سوی پولیس مبارزه با جرایم جنایی در کابل بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه، وزارت داخله با نشر خبرنامه ای امروز (3جدی) خبر داده است که پولیس مبارزه با جرایم جنایی در پیوند به دزدی پلیت موتر 2 تن را از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی بازداشت کرده است.

از سویی در خبرنامه آمده است که یک سارق حرفه ای که در قضایای مختلف سرقت موتر در کابل نقش داشت نیز از مربوطات حوزه شانزدهم امنیتی کابل دستگیر شده است.

بر بنیاد خبرنامه، 2 تن دیگر در پیوند به چپاولگری، سرقت پول و اموال قیمتی از مربوطات حوزه شانزدهم پولیس بازداشت شده است.

وزارت داخله در حالی از بازداشت این سارقین خبر می دهد که به اساس گزارش ها سطح ارتکاب جرایم جنایی در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است و مردم همواره از این ناحیه شاکی اند.

پلیت

سارق

کابل

موتر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.