بازداشت سه هراس افگن در ولایت ننگرهار

۶ حمل ۱۳۹۴

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت سه‌‌ تن از هراس‌ افگنانی خبر می‌دهد که در ولایت ننگرهار از کودکان به خاطر انتقال مواد انفجاری و ماین‌ها استفاده می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیت ملی سه هراس‌ افگن را به نام‌های سیف الله، حکمت الله و فضل الحق در یک عملیات ویژه در ولایت ننگرهار بازداشت کرده‌اند.

ریاست امنیت با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این افراد مصروف انجام فعالیت‌های تخریبی و هراس‌افگنانه در ننگرهار بودند.

بر بنیاد خبرنامه، این افراد مصروف پخش شب‌نامه‌ها نیز در بخش‌هایی از ولایت ننگرهار بودند.

این افراد به خاطر مخفی‌نگاه‌داشتن هویت‌شان و این‌که مورد شناسایی نیروهای امنیتی قرار نگیرند، برای انتقال ماین‌ها و مواد انفجاری از دو کودک استفاده نموده‌اند.

این نخستین‌ باری نیست که مخالفان مسلح در کشور از کودکان در کارکردهای هراس‌افگنانه‌شان استفاده می‌کنند و تاکنون بارها کودکان قربانی چنین عمل‌کردهایی قرار گرفته‌اند.

استفاده،

انتقال،

بازداشت،

کودکان

هراس افگن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed