بازداشت اعضای یک خانواده به جرم ترویج فساد اخلاقی در قندوز

مقامات محلی پولیس در ولایت قندوز در شمال افغانستان از بازداشت اعضای یک خانواده که مصروف ترویج فساد اخلاقی در این ولایت

30551_290مقامات محلی پولیس در ولایت قندوز در شمال افغانستان از بازداشت اعضای یک خانواده که مصروف ترویج فساد اخلاقی در این ولایت بودند، خبردادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید سرور حسینی، سخنگوی اداره پولیس قندوز گفته است اعضای خانواده ای که به نام تعویض نویسی، بانوان را به فحشا و فساد اخلاقی تشویق می کرد، از سوی پولیس بازداشت شدند.

به گفته حسینی شخصی که قصد داشته اعضای این خانواده را به جرم انجام فساد اخلاقی به قتل برساند نیز دستگیر شده است.

او گفت: “اسامی دین محمد، باشنده قریه اقتاش ولسوالی خان آباد ولایت قندوز که از چند سال به این سو، با این خانواده روابط داشته و تعویض می گرفته، اخیراً اطلاع یافته که اعضای این خانواده اقدام به ترویج فحشا کرده است.

دین محمد، قصد داشته با مسموم کردن اعضای این خانواده متهم به ترویج فساد اخلاقی و تهیه مواد انفجاری، این خانواده را از بین ببرد؛ اما پولیس قبل از وقوع حادثه وی را شناسایی و بازداشت کرده است.

گفته می شود که پرونده این افراد به زودی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.