بازار و مکاتب غزنی دوباره باز شدند

۲۱ میزان ۱۳۹۴

بعد از یک روز، بخش بزرگی از بازار و مکاتب شهر غزنی که بخاطر ترس از حضور طالبان مسدود شده بود، امروز دوباره باز شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دیروز تمام مکاتب، ادارات دولتی و بازار شهر غزنی به دلیل تهدید طالبان و احتمال حمله این گروه بالای شهر، مسدود شده بود.

محمد علی احمدی، معاون والی غزنی به خاورمیانه گفت که وضعیت فعلی شهر عادی شده و بازار، مکاتب و ادارات دوباره باز شده اند و فعالیت مردم از سر گرفته شده است.

به گفته وی، حالا مردم مطمئن شده اند که تهدید طالبان با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شده و آنها با خاطری آزاد می توانند به زنده گی شان ادامه دهند.

منبع اظهار داشت که تهدید فعلی در مسیر شاهراه غزنی ـ قندهار است که طالبان در بخشی از شاهراه، موتر مسافرین را متوقف کرده و اجازه تردد به آنها نمی دهند.

وی دلیل این کار طالبان را سپر ساختن مردم برای جلوگیری از حملات نیروهای امنیتی دانسته و افزود که در نزدیکی قره باغ، چندین موتر توقف داده شده و نیروهای امنیتی در حال حل این مشکل هستند.

از سوی دیگر، معاون والی غزنی تصریح کرد که شماری از مردم شهر غزنی به خاطر ترس و هراس به کابل و دیگر ولایت ها مهاجرت کرده اند تا شاهد فجایعی مانند کندز نباشند.

این در حالی است که تا شب گذشته، صدای شلیک و انداخت سلاح های سبک و سنگین در شهر غزنی شنیده می شد؛ اما مردم غزنی می گویند که امروز شاهد کدام درگیری و جنگ نبوده اند.

بازار ،

غزنی،

مکاتب،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed