اسد ۱۴, ۱۳۹۹

بارنده گی های اخیر، مشکلات پایتخت نشینان را افزایش داده است

12931243_614534258701594_8919868886558369728_nزمستان با تمام مشکلاتش گذشت و همه مردم نگران عدم بارنده گی ها و احتمال خشکسالی امسال را داشتند؛ اما در روزهای اخیر، افغانستان شاهد بارنده گی های زیاد باران است.

این بارنده گی ها، مشکلات زیاد برای پایتخت نشینان ایجاد کرده است، آبگیری مناطق زیاد، مسدود شدن جوی ها، مشکلات در رفت و آمد موترها و مردم و در کنار آن، مشکلات عمده برای شماری از کابلیان که در خانه های کهنه و گلی زنده گی می کنند، از جمله این مشکلات است.

احمدسیر که به دلیل آبگیری دهمزنگ، موفق به عبور از سرک نیست به خبرگزاری خاورمیانه گفت :«معلوم نیست که شاروالی کجاست و چی می کند که این مشکلات برای مردم پیش آمده است.»

به گفته وی، به دلیل این مشکلات و عدم رفت و آمد موتر در مسیر شهر، از حضور در وظیفه دولتی بازمانده و مجبور است دوباره به منزل بازگردد.

بانو شفیقه یکتن از بانوان کابل است که بارنده گی ها برایش مشکلات زیادی به وجود آورده و در آبگیری بند مانده است، او به خاورمیانه گفت :«نمی توانم سر وظیفه برم، تمام آب در شهر جمع شده و هیچکس حاضر به حل مشکل نیست.»

وی با انتقاد از عملکرد شهرداری کابل اظهار داشت که این نهاد یک نهاد بی کفایت است و رئیس جمهور و رئیس اجراییه هم تنها به فکر منافع خود هستند و مشکلات مردم را هیچ در نظر نمی گیرند.

این مشکل تنها مربوط به بزرگسالان و وظیفه داران نیست، این مشکل در بخش معارف بیشتر به چشم می آید، نسرین، دانش آموز صنف هفتم لیسه علاوالدین، می گوید که با موتر پدرش به درس حاضر شده است.

وی گفت :«بسیاری از هم صنفیهایم که خانه هایشان دورتر بوده نتوانستند به درس حاضر شوند و امروز غیرحاضر شده اند.»

شمار زیادی از دانش آموزان، مشکلات مشابه با نسرین دارند.

انور که راننده موتر تکسی در شهر کابل است، می گوید :«شمار زیادی از موترها در آب بند مانده و یا به دلیل دیده نشدن جوی ها، در جوی افتاده و بخاطر آب زیاد، کسی حاضر به همکاری با آنها نیست.»

وی از مقام های حکومتی به ویژه شهرداری کابل خواست تا هرچه زودتر به این مشکل رسیده گی کنند.

اما این مشکلات در بین کسانی که در خانه های کهنه و یا گلی زنده می کنند، نگران کننده تر است، شماری از این خانواده ها از ترس ریزش دیوارها، منازلشان را ترک کرده اند.

محمد مبین باشنده شهرک مهدیه در غرب کابل می گوید :«بام خانه را کاه گل کردم؛ اما خانه کهنه است و می ترسم که دیوارها و سقف خانه ریزش کند.»

به گفته وی، همراه با شماری از همسایه هایش، منازل خود را ترک کرده و به منازل خویشاوندان خود پناه برده اند.

مبین می گوید که مردم این محل به دلیل بی نقشه بودن منطقه شان، جرات سرمایه گذاری و ساخت منزل عصری را ندارند.

این در حالی است که مقام های شهرداری کابل می گویند، نبود سیستم کانالیزاسیون باعث آبگیری در مناطق مختلف شهر شده است و مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است.

نثاراحمد حبیبی، رئیس تنظیف شهرداری کابل به خبرگزاری خاورمیانه گفت که برای حل مشکل پایتخت نشینان، ۱۰ تانکر و ۴ واترپمپ در نواحی مختلف شهر از جمله نواحی آبگیر در حال انتقال آب هستند.

به گفته وی، نواحی ششم، دهم، یازدهم، چهارم و شانزدهم از جمله نواحی آبگیر هستند؛ اما این مشکل به زودی حل شده و رفت و آمد شهروندان نیز مرفوع می شود.

این در حالی است که شهر کابل همه ساله با بارش شدید باران، شاهد مشکلات عمده آبگیری در نقاط مختلف از جمله مرکز شهر می باشد که حکومت تا حال در حل این مشکل ناکام بوده است.