اولین سرک قیر در نورستان

b3b8b5e24e63427b81b26a847605f8d2_18رئیس جمهور به نماینده گان ولایت نورستان وعده داد که امسال اولین سرک قیر در این ولایت ایجاد شده و نورستان برای نخستین بار دارای سرک قیر شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان، شام دیروز با نماینده گان و بزرگان ولایت نورستان دیدار کرد.

در این دیدار، نماینده گان و بزرگان نورستان خواست‌ ها و مشکلات شان را پیرامون وضعیت امنیتی، معارف، صحت، احداث و ترمیم بزرگ راه ‌ها، موجودیت فساد در ادارات محلی و اعمار لیلیه برای لیسه ها، مطرح کردند.

پس از آن، رئیس جمهور غنی با اشاره به مشکلات ولایت نورستان گفت که امسال برای نخستین بار ولایت نورستان دارای سرک قیر خواهد شد و شهروندان و بزرگان این ولایت می توانند روند قیر نمودن سرک را نظارت کنند.

رئیس جمهور در خصوص مشکلات امنیتی گفت، سال گذشته سال دشوار بود؛ اما امسال قوای هوایی افغانستان تقویت گردیده و هم تدابیر و آمادگی بیشتر وجود دارد؛ با این حال وی  بر همکاری بیشتر مردم برای تامین تاکید کرد.

از سویی هم، رئیس جمهور وعده داد تا مشکلات مردم ولایت نورستان مورد ارزیابی قرار گرفته و در آینده نزدیک حل گردد.