انگلستان آماده است تا 50 هزار پناهجوی سوری را بپذیرد

۲۳ سنبله ۱۳۹۴

ديويد كامرون، نخست وزير انگليس

دیوید کامرون صدراعظم انگلستان هنگام بازدید از کمپ آوارگان سوری در لبنان گفت کشورش آماده است تا ۵۰ هزار پناهجوی سوری را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کامرون طی بازدید کوتاه صبح امروز دوشنبه وارد بیروت گردیده است.

صدراعظم انگلستان بعد از دیدار از کمپ قصد دارد با “تام سلام “همتای لبنانی خود ملاقات نماید.

در خاک لبنان بیش از یک و نیم میلیون مهاجر از سوریه زندگی میکنند که نفوس خود لبنان را چهار میلیون نفر تشکیل میدهد.

مقامات لبنان بارها از جامعه جهانی درخواست کمک نموده، حضور تعداد زیادی مهاجرین سوری بر وضع امنیتی و اقتصادی تاثیرات بدی بجا می گذارد.

اقتصادی،

انگلستان،

بازدید،

پناهجویان

سوری،

کامرون،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed