انکشاف ولایت های محروم در اولویت کاری حکومت!

۲۱ دلو ۱۳۹۴

Abdullah-2 - Copy 1 - Copy 1

رئیس اجرائیه حکومت می گوید که بازسازی و انکشاف ولایت های محروم در اولویت کاری حکومت قرار دارد و در سال آینده توجه بیشتر به این موضوع می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه، داکتر عبدالله عبدالله، شام دیروز (20دلو) با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت غور دیدار کرد.

در این دیدار نماینده گان ولایت غور خواستار تامین امنیت، ایجاد واحدهای اداری بر اساس ضرورت، توجه همه جانبه به برنامه های انکشافی و تقویت نیروهای مردمی برای مقابله با مخالفان شدند.

از سویی هم، داکتر عبدالله اظهار داشت که در سال آینده پروژه های انکشافی و اقتصادی بیشتر به ولایت غور اختصاص می یابد ضمن اینکه بازسازی و انکشاف ولایت های محروم در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد.

رییس اجراییه اظهار داشت که حکومت وحدت ملی برای حکومت داری خوب و انکشاف متوازن در تمام نقاط افغانستان مصمم و متعهد است و در نظر دارد برای تحقق این تعهد، کارهای بنیادی و زیربنایی در تمام ولایات بويژه ولایات دور دست انجام شود.

داکتر عبدالله افزود که حکومت در سال آینده پروژه های انکشافی و برنامه های اقتصادی بیشتر را در ولایت های محروم در نظر دارد.

اجرائیه

اقتصادی

انکشافی

حکومت

خاورمیانه

داکتر عبدالله

محروم

ولایت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed