امنیت ملی در حال مسلح سازی مردم برای مبارزه با داعش

2CA5AF2A00000578-3244866-Soldiers_from_the_Afghan_National_Army_and_the_First_Mentoring_T-a-9_1442942006912دستگاه استخباراتی افغانستان در حال سربازگیری مردم روستایی در مبارزه با گروه تروریستی داعش و جلوگیری از برنام های این گروه است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشریه وال استریت ژورنال در گزارش تازه، از اقدام تازه ریاست امنیت ملی کشور و استفاده از نیروی انسانی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش، پرده برداشته است.

در این گزارش آمده است که این اقدام امنیت ملی برای جلوگیری از پیشروی گروه تروریستی داعش است.

یک مقام افغان که نامی از وی در گزارش نیامده است، گفته که حکومت قصد دارد این برنامه امنیت ملی را در سراسر کشور گسترش دهد و سپس از آن علیه شورشیان طالب استفاده کند.

به نقل از این مقام کشور، اقدام تازه یکی از پر چالش ترین تلاش های رئیس جمهور غنی برای دفاع از روستاهای افغانستان و بخشی از استراتیژی وی برای مبارزه با تروریزم است.

در گزارش آمده است که این برنامه از اگوست ۲۰۱۵ آغاز شده و تا حال سرپوشیده باقی مانده و جزئیات این برنامه از طریق مقامات حکومتی، سران محلات روستایی و مقامات غربی که روند پیشرفت آن را ارزیابی می‌ کنند، به ‌دست آمده است.

بر اساس این برنامه، گروه ‌های مردمی که شامل پروژه «پیلوت» یا برنامه خیزش‌ های مردمی هستند، مناطقی را که نیروهای امنیتی از گروه تروریستی داعش می گیرند، نگهداری خواهند کرد.

در بخشی از گزارش، شمار فعلی نیروهای مردمی که از سوی امنیت ملی مسلح شده اند، بیش از یک هزار نفر گفته شده که بخش اعظم آنها در روستاهای شرق کشور زنده گی می کنند.

گزارش تاکید می کند که این برنامه از سوی اداره استخبارات مرکزی امریکا (C.I.A) تمویل می ‌شود و این نیروها شش حمله گروه تروریستی داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار را به همکاری نیروهای امنیتی کشور دفع کرده اند.

گفتنی است که راه ‌اندازی این برنامه، محدودیت‌ های توان افغانستان برای جلوگیری از پیشروی گروه ‌های افراطی را برجسته می ‌سازد در حالی که کاهش نیروهای خارجی و ضعف نیروهای امنیتی افغانستان در کنترول مناطق دست داشته، از دلایل عمده ‌ای هستند که افغانستان بار دیگر با خطر تروریست‌ های بین ‌المللی مواجه شده است.

این طرح بعد از آن مطرح می شود که باشنده گان چند ولسوالی ننگرهار علیه قواعد سخت ‌گیرانه گروه تروریستی داعش مقاومت کردند.

قابل ذکر است که سفارت امریکا در کابل از ابراز نظر در مورد این برنامه و اینکه آیا  C.I.A تمویل آن را به عهده دارد، خودداری کرده است.

این برای اولین ‌بار است که امنیت ملی تحت برنامه خیزش ‌های مردمی، در مسلح ‌سازی ملیشه ‌های محلی دخیل شده است.

رهبران و مقام های مسوول حکومت وحدت ملی تا حال در رابطه به گزارش وال استریت ژورنال واکنش نشان نداده اند

این در حالی است که در حال حاضر، گروه تروریستی داعش قسمت های زیادی از چند ولسوالی ولایت ننگرهار از جمله اچین، کوت و نازیان را در اختیار داشته و به صورت رسمی فعالیت دارند.