امسال مجموع از زائرین در مکه، به ۱.۳۷۷ میلیون نفر میرسد

مکهوزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد که شمار زائرین که امسال جهت ادای فریضه حج به مکه می آیند به ۱.۳۷۷ میلیون نفر میرسد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تاکنون به تعداد ۱.۴ میلیون زایر از کشور های مختلف اسلامی وارد مکه شده اند.

براساس خبرنامه وزارت خارجه عربستان سعودی، پروسه پذیرش زایران خارجی که برای حج در سال ۲۰۱۵ می آیند، تکمیل شده است و تعداد مجموعی زایران را که به این منظور به عربستان سعودی امده بیش از ۱.۳۷۷ میلیون نفر تشکیل داده است”.

طبق معلومات وزارت خارجه عربستان، بیش از ۱.۳۲۷ میلیون زایر توسط طیارات، تقریباً ۳۷ هزار نفر از طریق زمین و در حدود ۱۳ هزار نفر از طریق بحر آمده اند.

امسال تعداد زایران که قصد ادای حج دارند، به مقایسه سال گذشته به تعداد ۱۱ هزار نفر کاهش یافته است. علت این امر به تکمیل نشدن کار بازسازی مسجدالحرام که در صحن ان کعبه قرار دارد، مربوط می باشد. مقامات دولت شاهی سهمیه حجاج کشورهای خارجی را به اندازه ۲۰%  و برای اتباع سعودی به اندازه ۵۰% کاهش داده است.

امسال تنها از افغانستان ۳۰ هزار نفر برای ادای فریضه حج به مکه معظمه رفته اند.

چند روز قبل در حادثه افتادن جرثقیل در مکه، ۱۰۷ زایر کشته و ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شده بودند.