امسال مجموع از زائرین در مکه، به 1.377 میلیون نفر میرسد

۳۱ سنبله ۱۳۹۴

مکهوزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد که شمار زائرین که امسال جهت ادای فریضه حج به مکه می آیند به ۱.۳۷۷ میلیون نفر میرسد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تاکنون به تعداد ۱.۴ میلیون زایر از کشور های مختلف اسلامی وارد مکه شده اند.

براساس خبرنامه وزارت خارجه عربستان سعودی، پروسه پذیرش زایران خارجی که برای حج در سال ۲۰۱۵ می آیند، تکمیل شده است و تعداد مجموعی زایران را که به این منظور به عربستان سعودی امده بیش از ۱.۳۷۷ میلیون نفر تشکیل داده است”.

طبق معلومات وزارت خارجه عربستان، بیش از ۱.۳۲۷ میلیون زایر توسط طیارات، تقریباً ۳۷ هزار نفر از طریق زمین و در حدود ۱۳ هزار نفر از طریق بحر آمده اند.

امسال تعداد زایران که قصد ادای حج دارند، به مقایسه سال گذشته به تعداد ۱۱ هزار نفر کاهش یافته است. علت این امر به تکمیل نشدن کار بازسازی مسجدالحرام که در صحن ان کعبه قرار دارد، مربوط می باشد. مقامات دولت شاهی سهمیه حجاج کشورهای خارجی را به اندازه ۲۰%  و برای اتباع سعودی به اندازه ۵۰% کاهش داده است.

امسال تنها از افغانستان ۳۰ هزار نفر برای ادای فریضه حج به مکه معظمه رفته اند.

چند روز قبل در حادثه افتادن جرثقیل در مکه، ۱۰۷ زایر کشته و ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شده بودند.

1.377 هزار

اسلام

حج

حجاج

زایر

سعودی

عربستان

فرهنگ

مکه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed