امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر با افغانستان همکاری می کند

امریکا با مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به توافق رسیده است که در قسمت تهیه یک پلان عمل و استراتیژی ملی

امریکا با مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به توافق رسیده است که در قسمت تهیه یک پلان عمل و استراتیژی ملی مبارزه با مواد مخدر برای پنج سال آینده با دولت افغانستان همکاری نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “ویلیم آر برون فیلد” معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در بخش تنفیذ قانون و مبارزه با مواد مخدر در کابل سفر کرده است.

ویلیم آر برون فیلد، در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان، بر اهمیت مبارزه مشترک افغانستان، ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای جهان در برابر پدیده شوم مواد مخدرتاکید کرد.

وی گفت: در جریان این سفرش به کابل با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات های مؤثری داشته و به توافق رسیده که ایالات متحده امریکا در قسمت تهیه یک پلان عمل و استراتیژی ملی مبارزه با مواد مخدر برای پنج سال آینده با افغانستان همکاری نماید.

پلان عمل و استراتیژی ملی مبارزه با مواد پس از تهیه، به جامعه جهانی پیکش خواهد شد تا توجه کشور ها به ضرورت همکاری در این زمینه بیشتر گردد.

همچنین صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن ابراز سپاس از همکاری های ایالات متحده امریکا با افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر و تعهد آن کشور برای تداوم همکاری ها، اظهار داشت: “مواد مخدر، بعد از تروریسم، بزرگترین چالشی است که تهدید خطر ناکی را متوجه افغانستان ساخته است.

وی گفت: دولت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر اراده و تعهد قاطع دارد و مبارزه با این پدیده صرف به جلوگیری از کشت و تولید آن خلاصه نمی شود بلکه در جهت کاهش تقاضای آن نیز باید تلاش های گسترده صورت گیرد.

آقای ربانی افزود: مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی بوده و نیاز است تا کشور های جهان در برابر آن مشترکاً مبارزه نمایند.