امروز اعضای باقیمانده کابینه به پارلمان معرفی خواهد شد

قرار است امروز چهار شنبه (۲۷ حوت) اعضای باقیمانده کابینه حکومت وقت ملی به پارلمان معرفی گردد.

قرار است امروز چهار شنبه (۲۷حوت) اعضای باقیمانده کابینه حکومت وقت ملی به پارلمان معرفی گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منابع آگاه در ریاست اجرایی به رسانه‌ها گفته‌اند که امروز نامزدوزیران باقیمانده به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شوند و در میان آنان سه زن نیز موجود است.

به گفته ریاست اجرایی تلاش‌ها جریان دارد تا امروز نامزدوزیران کابینه معرفی شوند و در صورتی که امروز معرفی نشوند، این مورد به بازگشت رییس جمهور از سفر به امریکا که در ۲۴ ماه جاری میلادی صورت میگیرد، به تاخیر خواهد ماند.

۱۹ نفر از اعضای کابینۀ حکومت وحدت ملی که پس از تنش‌ها و جنجال‌های زیادی حدود دونیم ‌ماه‌پیش به مجلس نماینده گان معرفی شدند، از آن میان تنها نُه نفر آنان توانستد مورد تایید پارلمان قرار گیرند.

اما اکنون مجلس نماینده‌گان افغانستان دوباره خواستار معرفی اعضای باقیماندۀ کابینه است و تاکید دارند که پیش از سفر رییس جمهور به امریکا باید نامزدان مشخص شوند.