امتحان تثبیت سویه و ارزیابی علمی اعضای مسلکی دادستانی آغاز شد

۲۱ حوت ۱۳۹۳

اصلاحات در تمام عرصه ها بخصوص در ادارات عدلی و قضایی کشور از خواست های اساسی مردم افغانستان است و آوردن اصلاحات و تطبیق آن از تعهدات عمده حکومت وحدت ملی خوانده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افغانستان بر علاوه اقدامات سازنده دیگر، به منظور تحقق تدریجی اصلاحات در این خصوص، برنامه ارزیابی اعضای مسلکی څارنوالی را که فاقد تحصیلات عالی می باشند، روی دست گرفته است.

بیش از یک هزار تن از اعضای مسلکی دادستانی “څارنوالی”، فاقد تحصیلات عالی به خصوص در رشته های حقوق و شرعیات می باشند و نداشتن تحصیلات عالی حقوقی برای څارنوالان، موجب مشکلات زیادی در روند تحقیق و تعقیب شده است.

مطابق ماده ۲۸ قانون تشکیل و صلاحیت های څارنوالی، داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق یا شرعیات، شرط لازم استخدام څارنوال و اعضای مسلکی څارنوالی است.

این ارزیابی با همکاری انجمن وکلای مدافع، در حضور داشت هیات رهبری لوی څارنوالی و نماینده با صلاحیت ستره محکمه و تسهیل دفتر مشاوریت حقوقی رئیس جمهور روز چهار شنبه در کابل برگزار شد.

هدف اساسی این امتحان، تثبیت سویه و ارزیابی علمی اعضای مسلکی څارنوالی و تشخیص توان علمی آنان است و نسبت به تمام اعضای مسلکی څارنوالی که فاقد تحصیلات عالی حقوقی هستند، به اجرا در می آید.

ادارات،

اصلاحات،

امتحان،

تثبیت

عدلی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed