سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

اقدامات سیگار بخاطر جلوگیری از فساد

برای جلوگیری از ضایع شدن 4 میلیارد و 700 میلیون دالر، در افغغاپانستان به اقدامات اضافی نیاز است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است، که برای جلوگیری از ضایع شدن پول به ارزش 4 ملیارد و 700 میلیون دالر پروژه های پلان شده و تحت کار در افغانستان، به اقدامات اضافی نیاز است.

اداره سیگار گفته است، که این پروژه های بازسازی برای 352 هزار پرسونل نیرو های امنیتی افغان در نظر گرفته شده بود، نه برای 228 هزار و 500  پرسونل نظامی.

این در حالیست که نیرو های بین المللی افغانستان را ترک می کنند و تاسیسات و ساختمان های شان را به  قوای امنیتی افغان واگذار می نمایند.

در گزارش این اداره همچنان آمده است که از ماه اپریل امسال به این سو، کار اعمار و ساختمان 400 پروژه و تاسیسات برای نیرو های امنیتی افغان، یا تحت کار اند، یا پلان شده اند و یا  کار آنها به پایه اکمال رسیده است.

دفتر سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان، جهت جلوگیری از ضایع شدن این پول ها سفارش های را به حکومت افغانستان پیشکش کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *