اقتصاد جرمی، سد راه بازار آزاد

ملاقات%20با%20هیات%20WTOاکثر مردم افغانستان مصروف تجارت مشروع هستند؛ اما اقتصاد جرمی، هنوز هم سد راه بازار آزاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهوری غنی، این گفته را در دیدار با هیآت سازمان جهانی تجارت ابراز داشته است.

به نقل از خبرنامه، هیآت سازمان جهانی تجارت، دیشب با رئیس جمهور غنی ملاقات کرده و در این دیدار، در مورد عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی بحث شده است.

رئیس جمهور در این دیدار اظهار داشته است که زمینه سازی برای بازار آزاد و رقابتی به گونه سالم یک موضوع مهم است؛ اما با توجه به اینکه اکثر مردم افغانستان مصروف تجارت مشروع هستند؛ اما اقتصاد جرمی هنوز هم سد راه بازار آزاد باقی مانده است.

به گفته رئیس جمهور، قوانین وضع شده برای بازار آزاد افغانستان باید مطابق با شرایط کشور باشد زیرا در حال حاضر وضعیت اقتصادی افغانستان رضایت بخش نیست.

در عین حال، مقام های سازمان تجارت جهانی اظهار داشتند که پیوستن افغانستان به این سازمان می تواند در زمینه اصلاحات تجارتی و اشتغال زایی ممد واقع شود و زمینه سرمایه گذاری افغان های خارج از کشور را در افغانستان مساعد سازد.

Author

About Author