افغانستان همچنان از هراس افگنی رنج می برد

150926145013_abdullah_un_640x360_bbc_nocreditهراس افگنی یکسره از مردم افغانستان قربانی می گیرد و مردم همچنان از هراس افگنی رنج می برند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی با بیان مطلب فوق در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از پاکستان خواست تا به تعهدات خود در قبال مبارزه شورشیان عمل کند.

وی همچنین اظهار داشت که مردم افغانستان خواهان راه حلی برای نجات از هراس افگنی هستند.

عبدالله با اشاره به پاکستان، بار دیگر تاکید کرد که پایگاه های هراس افگنان در پاکستان است و هراس افگنان نیز با پشتیبانی آی اس آی به ایجاد چالش در افغانستان ادامه می دهند.

بر اساس اظهارات منبع، شبکه حقانی یک گروه بزرگ هراس افگنی است و این شبکه باید نابود شود و بر بنیاد یک راه حل دوجانبه ـ بین افغانستان و پاکستان ـ به همکاری جامعه جهانی باید هراس افگنی از بین برود تا مردم افغانستان دیگر قربانی ندهند.

عبدالله در بخش دیگر از صحبت هایش، اظهار داشت که حکومت افغانستان اراده قوی دارد تا برای آوردن اصلاحات به همکاری جامعه جهانی، به صورت عملی اقدامات لازم انجام دهد.

رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افزود که افغانستان به پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارد و بر اساس یک طرح روشن باید این پشتیبانی صورت گیرد.

وی یک بار دیگر تعهد حکومت افغانستان را بخاطر عملی ساختن پرنسیب های مشخص ملی اعلام کرده و اظهار داشت :«هدف ما (حکومت) همانا به میان آمدن یک افغانستان با ثبات و مستقل است که به همکاری جامعه جهانی نیاز دارد.»

این اظهارات در حالی صورت میگیرید که هراس افگنان و مخالفان حکومت، در اقدامی بی پیشینه، شهر قندوز در شمال کشور را به تصرف خود درآورده اند.

Author

About Author