افغانستان،پاکستان و تاجیکستان به زودی توافقنامۀ ترانزیتی امضا خواهند کرد

۲۲ حمل ۱۳۹۴

قرار است بزودی توافق نامه ترانزیتی میان کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بنام «پتا» امضا شود.

به گزارش خبرگزری خاورمیانه، متن توافق میان نماینده‌گان بازرگانی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در حال حاضر تکمیل شده و به زودی توسط طرف‌ها امضا خواهد شد.

سید رحمان نظروف، معاون وزارت اقتصاد و تجارت تاجکستان در نشست نمایندگان هرسه کشور در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان گفته‌ است که اگر این توافق‌نامه به امضا برسد، میزان کارکرد بازرگانی میان سه کشور به پنج ملیارد دالر بالا خواهد رفت.

وی هم‌چنان گفته‌ است که در پایان نشست نمایندگان سه کشور در مورد چگونه‌گی مواد این توافق‌نامه تصمیم خواهند گرفت.

در صورتی‌که توافق‌نامۀ پتا به امضاء برسد، پاکستان کالاهای بازرگانی‌اش را از طریق افغانستان به آسیای میانه انتقال خواهد داد.

اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته‌ است که امضای این توافق‌نامه برای افغانستان بهره‌یی ندارد و تنها به نفع پاکستان است.

خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت افغانستان گفته‌ است که این توافق‌نامه نباید از سوی افغانستان نهایی می‌شد، زیرا تنها منفعت پاکستان در آن در نظر گرفته شده و این کشور تا کنون مشکلات ترانزیتی افغانستان را در بندرهای واگه و کراچی حل نکرده‌است.

افغانستان،

امضا،

پاکستان،

پتا،

تاجیکستان

ترانزیتی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed