افزایش ۱۱ درصدی خشونت علیه زنان درغور

خبرگزاری خاورمیانه – غور

واقعات خشونت علیه زنان درغور طی سال جاری  نسبت به زمان مشابه آن درسال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولان ریاست امورزنان ولایت غور میگویند: با این حال وضعیت زندگی زنان این ولایت نسبت به گذشته ۴۰ درصد بهبود یافته است.

معصومه انوری رئیس امور زنان ولایت غور گفت: آمار واقعات ثبت شده نزد آنان نشان میدهد که خشونت های علیه زنان طی سال جاری نسبت به زمان مشابه درسال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی میگوید: بلند بودن آمار  فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده ها در این ولایت ازجمله علل اصلی افزایش خشونت های علیه زنان محسوب میگردد.

خانم انوری میگوید: خشونت ها علیه زنان درگذشته نیز به پیمانه ای وسیع آن دراین ولایت وجود داشته ولی با گذشت زمان و آگاهی روزافزون زنان به حقوق و امتیازات شان درجامعه باعث نمایان شدن قضایایی خشونت علیه آنان می باشد.

به گفته مسئولان اداره امورزنان غور، با وجود اینکه خشونت های علیه زنان این ولایت ۱۱ درصد افزایش را نشان میدهد، اما تطبیق برنامه های انکشافی وظرفیت سازی برای زنان ؛ دسترسی بیشتر به خدمات تعلیمی درمرکز و ولسوالی های غور باعث گردیده تا ۴۰ درصد در وضعیت زندگی آنان بهبود رونما شود.

به گفته معصومه  انوری رئیس امور زنان غور؛ تطبیق برنامه ۵ ساله ملی زنان ازسوی ریاست امور زنان به همکاری ۳ موسسه خصوصی دیگر باعث بهبود وضعیت زندگی اجتماعی و اقتصادی این طیف ازجامعه شده است.

مسئولان در حالی از رشد ۴۰ درصدی وضعیت زندگی زنان در غور سخن میکنند که گفته میشود تا هنوز هم  حدود ۵۰ درصد زنان این ولایت به دلیل سنت های نا پسند ازحق تحصیل محروم هستند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *