سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

افزايش 11 درصدي خشونت عليه زنان درغور

خبرگزاری خاورمیانه – غور

واقعات خشونت عليه زنان درغور طي سال جاري  نسبت به زمان مشابه آن درسال گذشته 11 درصد افزايش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولان رياست امورزنان ولايت غور ميگويند: با اين حال وضعيت زندگي زنان اين ولايت نسبت به گذشته 40 درصد بهبود يافته است.

معصومه انوري رئيس امور زنان ولايت غور گفت: آمار واقعات ثبت شده نزد آنان نشان ميدهد كه خشونت هاي عليه زنان طي سال جاري نسبت به زمان مشابه درسال گذشته 11 درصد افزايش يافته است.

وي ميگويد: بلند بودن آمار  فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده ها در اين ولايت ازجمله علل اصلي افزايش خشونت هاي عليه زنان محسوب ميگردد.

خانم انوري ميگويد: خشونت ها عليه زنان درگذشته نيز به پيمانه ای وسيع آن دراين ولايت وجود داشته ولي با گذشت زمان و آگاهي روزافزون زنان به حقوق و امتيازات شان درجامعه باعث نمايان شدن قضايايي خشونت عليه آنان مي باشد.

به گفته مسئولان اداره امورزنان غور، با وجود اينكه خشونت هاي عليه زنان اين ولايت 11 درصد افزايش را نشان ميدهد، اما تطبيق برنامه هاي انكشافي وظرفيت سازي براي زنان ؛ دسترسي بيشتر به خدمات تعليمي درمركز و ولسوالي هاي غور باعث گرديده تا 40 درصد در وضعيت زندگي آنان بهبود رونما شود.

به گفته معصومه  انوري رئيس امور زنان غور؛ تطبيق برنامه 5 ساله ملي زنان ازسوي رياست امور زنان به همكاري 3 موسسه خصوصي ديگر باعث بهبود وضعيت زندگي اجتماعي و اقتصادي اين طيف ازجامعه شده است.

مسئولان در حالی از رشد 40 درصدي وضعيت زندگي زنان در غور سخن ميكنند كه گفته ميشود تا هنوز هم  حدود 50 درصد زنان اين ولايت به دليل سنت هاي نا پسند ازحق تحصيل محروم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *