اعلام وظایف کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی

۳۰ سرطان ۱۳۹۴

1769506سخنگوی رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت: همزمان با معرفی اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی توسط محمد اشرف غنی رییس جمهوری افعانستان، وظایف این کمیسیون اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجیب الرحمان رحیمی به خبرنگاران گفت: محورهای وظایف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای سامان دادن به نظام انتخابات در کشور رعایت قانون اساسی، تأمین عدالت و شفافیت و بررسی بی طرفانه، دقیق، حرفه ای و ارایه طرح ها و پیشنهادات از سوی رییس اجرایی و تقدیم آن به رییس جمهوری برای تصمیم گیری نهایی است.

همچنین، بررسی و مطالعه مدارک تقنینی انتخابات به ویژه قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی، مقررات، لوایح و دستورالعمل ها، بررسی ساختارها و ظرفیت های تشکیلاتی انتخابات و وظایف و صلاحیت های آنها و دریافت راه حل ها و سیاست های مناسب برای ایجاد شفافیت و ثبات پایدار در نظام انتخاباتی از دیگر وظایف این کمیسیون است.

سخنگوی رییس اجرایی دولت افغانستان گفت: این کمیسیون باید در مدت سه ماه وظایف خود را به پایان برساند، ضمن آنکه رییس جمهوری در صورت نیاز می تواند کار این کمیسیون را تمدید کند.

رحیمی افزود: اعلام زمان انتخابات پارلمانی از وظایف کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی نیست و رییس جمهوری در این باره تصمیم خواهد گرفت.

وی گفت: این کمیسیون ۱۴ عضو دارد و نماینده سازمان ملل متحد نیز در این کمیسیون به عنوان ناظر حضور دارد.

اصلاحات،

اعلام،

انتخاباتی،

سخنگوی،

کمیسیون،

ویژه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed