از دو انفجار در نیمروز جلوگیری شد

30 آوریل 2019

پولیس نیمروز دو حلقه ماین کنار جاده ای را در جاده عمومی زرنج ـ خاشرود کشف و خنثی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دو حلقه ماین امروز (10ثور) از سوی نیروهای کشفی پولیس نیمروز کشف شده است.

در خبرنامه وزارت داخله آمده است که این دو حلقه ماین کنار جاده ای از سوی طالبان در جاده عمومی زرنج ـ خاشرود جابجا شده بود.

وزارت داخله می گوید که با کشف این دو ماین از دو رویداد خونین جلوگیری شده است.

کشف

ماین

نیمروز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.