ارواح در توئیتر رئیس اجرائیه

abdulحسات توئیتر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت از سوی هکران ارواح، هک شده و در اختیار ارواح قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «گروه هکران ارواح»، شب گذشته حساب توئیتر داکتر عبدالله را هک کرده و در تازه ترین توئیت، با هشتک مربوط به جنبش روشنایی «به روز رسانی» کرده اند.

@afgexecutive  حساب توئیتر داکتر عبدالله است که از سوی شرکت توئیتر هم تائیده شده بود.

گروه هکران ارواح در تازه ترین توئیت از حساب داکتر عبدالله آورده اند که «من آزادی خطرناک را بر غلامی صلح آمیز ترجیح می دهم.»

نکته جالب توجه در این توئیت، میزان بازدید کننده گان، علاقه مندان و کامنت گذاران است که برخلاف تمام توئیت های پیش از هک کردن، شمار آنها بالاتر از ۳۰۰ نفر است.

تمام توئیت های پیش از هک کردن در حساب رئیس اجرائیه بعد از یک ماه هم ۵۰ لایکر (علاقه مند) داشته در حالی که توئیت بعد از هک کردن با هشتک مربوط به جنبش روشنایی است، ۳۷۴ علاقه مند و ۳۴۵ ری توئیت دارد.

توئیت تازه در حساب داکتر عبدالله با هشتک #enlightenment و #enlightenmentmovement نوشته شده است.

حساب توئیتر داکتر عبدالله بیشتر از ۴۲ هزار کاربر با خود دارد و پیش از این، تمام خبرهای رسمی ریاست اجرائیه از آن انتشار می یافت.

این در حالی است که تا چند روز گذشته هواداران جنبش روشنایی با هشتک های یادشده به دنبال یک «طوفان توئیتری» بوده و فعالیت در این بخش را بعد از انفجار دوم اسد در چوک شهدا (دهمزنگ) افرایش داده بودند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در حساب توئیتر خود، هک شدن حساب توئیتر داکتر عبدالله را تائید کرده و گفته است که تیم مطبوعاتی و تکنالوژی معلوماتی آنها بالای بازپس گیری این حساب تحقیقات را آغاز کرده اند.

به گفته وی، این حساب از سوی افراد ناشناس هک شده و از بازدید کننده گان خواسته است تا زمان ترمیم این حساب، هیچ نوشته و یا خبری را باور نداشته باشند.