اردوغان: با جنبش فتح الله گولن مبارزه می کنم

اردوغانرجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته است که با جنبش فتح الله گولن به مثابه یک گروه تروریستی جدایی طلب رفتار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اردوغان همچنان تاکید کرده است که ارتش ترکیه را بزودی بازسازی می کند و تغییرات اساسی در صفوف ارتش این کشور به وجود خواهد آمد.

رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با یک رسانه انگلیسی گفته است بازسازی ارتش این کشور بسرعت انجام خواهد شد و نهادهای دولتی را از لوث عناصر خائن پاک خواهیم کرد.

رجب طیب اردوغان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که با جنبش فتح الله گولن به مثابه یک گروه تروریستی جدایی طلب رفتار خواهد شد.

اردوغان افزوده است که وقوع کودتای جدید امری محتمل است اما این بار به سادگی نخواهد بود.
از زمان شروع کودتا تا کنون ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شده اند.

رئیس جمهور ترکیه درباره وضع حالت فوق العاده گفت: هیچ چیز نمی تواند از تمدید حالت فوق العاده سه ماهه پس از اتمام آن جلوگیری کند.

وی افزود: خلل ها و کمبودهایی در عملکرد نهادهای اطلاعاتی پیش از وقوع کودتا وجود داشت.

اردوغان ادامه داد: کودتای نافرجام نقص های اطلاعاتی را بر ملا کرد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت: ارتش از کودتای نافرجام درسهای مهمی آموخت.