ادامه پنج عملیات برنامه ریزی شده در ۶ ولایت شمالی کشور

اردوی ملی هلمندوزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که برای سرکوب شورشیان طالب و تروریستان پنج عملیات برنامه ریزی شده در مربوطات شش ولایت شمالی کشور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات ها با دستآورد های خوبی در حال پیشروی در مربوطات ولایات بغلان، جوزجان، بلخ، فاریاب، قندوز و بدخشان می باشد.

براساس معلومات وزارت دفاع ملی، عملیات برنامه ریزی شده در مربوطات ولسوالی های دند شهاب الدین ولایت بغلان، مرادیان و فیض آباد ولایت جوزجان، چهار بولک ولایت بلخ ، گرزیوان ولایت فاریاب ، دشت ارچی و مرکز ولایت قندوز و شهدا ، جرم و وردوج ولایت بدخشان ادامه دارد .

همچنین عملیات تحت نام نوید که از چندی بدینسودر ولایت جوزجان به رهبری بریدجنرال ارکانحرب عبدالروف«محتاج» رئیس ارکان قول اردوی۲۰۹شاهین جهت سرکوب دشمنان راه اندازی گردیده است هم اکنون بعداز کشف وخنثی سازی ماین های جاسازی شده کناره جاده یی ازقریه جبارشهید ولسوالی آقچه به سوی ولسوالی خان آقا درحال پیشروی هستند.

براساس گزارشها در این عملیاتها تلفات سنگینی به شورشیان طالب و تروریستان وارد شده است.