ادامه همکاری آلمان همزمان با صد ساله شدن روابط با افغانستان

Afghanistan-Germany-pactهمزمان با صد ساله شدن روابط افغانستان با آلمان، مقام های آلمانی بر ادامه همکاریها و حمایت های شان از افغانستان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان به مناسبت صد ساله شدن روابط با افغانستان، امروز (یکشنبه) به کابل آمد.

به همین مناسبت، مقام های عالی رتبه کشور با وزیر خارجه آلمان نشستی در ارگ ریاست جمهوری داشتند که در این جریان، رئیس جمهور غنی طی صحبت هایی، روابط با آلمان را مستحکم و مفید عنوان داشت.

به گفته رئیس جمهور، آلمان از ابتدا در دو بخش اقتصادی و نظامی با افغانستان همکار بوده و این روابط تا حال نیز ادامه داشته و به تازه گی نیز رئیس جمهور این کشور، وعده داده است تا در دهه تحول نیز با افغانستان همکار باشد.

از سوی دیگر، اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان نیز اظهار داشت که تهداب دوستی افغانستان با آلمان، از صد سال پیش گذاشته شده بود.

وی اظهار داشت که آلمان بیشترین کمک خود را به افغانستان داشته است و این روند را ادامه می دهد.

مایر با اشاره به انتقال قدرت سیاسی برای اولین بار در افغانستان در سال گذشته، بیان داشت که انتقال مسوولیت های امنیتی یک چالش عمده برای افغانستان است که آلمان در این بخش نیز همکاری همه جانبه برای به دست گرفتن مسوولیت های امنیتی توسط افغانها، خواهد داشت.

وی با بیان اینکه، در اکثر حادثات و حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان، کودکان و زنان از بین می روند، اظهار داشت «هنوز هم نشانه هایی از امید برای صلح در افغانستان وجود دارد.»

وزیر خارجه آلمان خاطر نشان کرد که تا در جنگ افغانستان تعدادی از سربازان این کشور کشته شده اند؛ اما آنها برای تامین امنیت و انکشاف زنده گی مردم افغانستان به همکاری همه جانبه شان ادامه می دهند.

بر اساس اظهارات منبع، دوستی افغانستان و آلمان باید پایدار باشد تا افغانستان به روی پای خود بایستد.

گفتنی است که آلمان از ابتدای حضور نیروهای ائتلاف، در افغانستان حضور داشته و در بخش های مهمی نیز کمک هایی داشته است.

Author

About Author