ادارات دولتی در اختیار گزارش های تحقیقی رسانه ها

D5B06579-09D2-4219-A688-92D7816D85E4_mw1024_mh1024_sرئیس جمهور به تمام اداره های دولتی هدایت داده است تا در زمینه تهیه گزارش های تحقیقی، با رسانه های کشور همکاری همه جانبه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی آزادی بیان، اعلامیه ای به نشر رسانده است که در آن رئیس جمهور، آزادی بیان را یک دستاورد بزرگ عنوان کرده است.

در این اعلامیه آمده است که قانون اساسی و قانونی آزادی رسانه ها، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها را تضمین کرده و ریاست جمهوری نیز با درک این واقعیت، در چهارچوب قانون از این ارزش بزرگ حمایت می کند.

در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان آمده است رشد رسانه‌ های آزاد و نهادینه شدن آزادی بیان نیاز به همکاری جمعی حکومت، دست اندر کاران رسانه ‌ها و مردم دارد.

به همین منظور، رئیس جمهور از تمامی ادارات دولتی خواسته تا در زمینه اجرایی شدن گزارش های تحقیقی رسانه ها اقدام کرده و همکاری لازم داشته باشند.

توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، تهیه مقررۀ طرز تاسیس رسانه‌ های خصوصی، تهیه طرزالعمل تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ ها، بررسی پرونده های قتل خبرنگاران از جمله اقداماتی است که اعلامیه ریاست جمهوری آنها را عملی ساختن تعهدات ریاست جمهوری در راستای حمایت از خبرنگاران عنوان کرده است.

رئیس جمهور غنی همچنین گفته است که :«بدون تردید آزادی رسانه ‌ها از پایه ‌های اصلی دموکراسی نوپای کشور ماست. خبرنگارانی که با تحمل دشواری و قبولی خطرات به تدوین گزارش‌ های تحقیقی متوازن و موثق می ‌پردازند، در نهادینه نمودن پایه ‌های دموکراسی نقش موثر دارند. بنابراین ادارات حکومتی مکلف اند تا در زمینه اجرایی شدن گزارش‌ های تحقیقی، اقدامات لازم را انجام دهند.»

در عین حال، نادر نادری نیز از سوی رئیس جمهور و بانوی اول کشور به عنوان سفیر حمایت از آزادی بیان به منظور حمایت و تقویت آزادی رسانه ‌ها معرفی شده است.