اخراج یک زن مسلمان محجبه از فروشگاه دلار

313یک زن مسلمان از فروشگاه دلار واقع در تگزاس به علت برنداشتن حجاب اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری «Syracuse.com»، سارا صفی، یک زن ۳۲ ساله مسلمان هندی که در تگزاس به دنیا آمده است، برای خرید به فروشگاه دلار رفته بود. فروشنده به وی گفت که یا حجابش را بردارد یا فروشگاه را ترک کند.

سارا صفی این حادثه را با تلفون خویش فیلمبرداری کرده، و تلاش نموده که به فروشنده بفهماند که این حجاب در دین اسلام آزاد است و گفته است که در این جا آزادی مذهب و آزادی بیان وجود دارد و من می توانم هر لباسی که بخواهم بپوشم؛ اما به گفته فروشنده درصورتی که حجابش را بردارد اجازه دارد از این فروشگاه خریداری نماید و وی را تهدید کرده که اگر این کار را نکند به پولیس خبر خواهد داد.

به گفته سارا وی خواهان صحبت با فروشنده در مورد حقیقت اسلام بود؛ اما فروشنده اصرار داشت یا حجابش را بردارد و یا فروشگاه را ترک کند.

احمد رهاب مسئول شورای روابط اسلامی_امریکا در تگزاس بیان کرد: این یک تبعیض نژادی آشکار علیه مسلمانان است.

همچنین وی در ادامه گفت: این حادثه تنها نقض حقوق بشر نبوده بلکه نقض قوانین اصلی در بخش اخلاقیات و نجابت است که گفته شده است تنها بخاطر سابقه فرهنگی و مذهب متفاوت نمی توان مشتری را تهدید کرد.

Author

About Author