اسد ۲۱, ۱۳۹۹

احمد ضیا مسعود به رده معاونان ریاست جمهوری قرار گرفت

احمدضا مسعودمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی، احمدضیا مسعود را به عنوان افراد با صلاحیت و در رده معاونان ارگ ریاست جمهوری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اشرف سال گذشته پس از آنکه در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد “احمد ضیا مسعود” را به عنوان نماینده فوق‌العاده خود در امور اصلاحات و حکومت‌داری تعیین کرد.

در فرمان جدید آقای غنی تاکید شده که نهادهای دولتی جایگاه احمدضیا مسعود را در رده‌بندی مقام‌های دولتی “معادل و هم‌سطح” معاونان رئیس جمهوری در نظر گیرند.

آقای غنی در این فرمان جایگاه احمدضیا مسعود در تشریفات رسمی دولت و هم صلاحیت‌هایش را مشخص کرده و دستور داده که دفتری برای او تشکیل شود.

در این فرمان آمده که آقای مسعود در این مقام در تشریفات رسمی دولتی جایگاهی معادل معاون رئیس جمهوری خواهد داشت و حقوق و امتیازاتش هم معادل معاون رئیس جمهوری خواهد بود.

فرمان تازه اشرف غنی احمدضیا مسعود را در کنار عبدالرشید دوستم معاون اول و سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری قرار می‌دهد.

براساس ماده شصتم قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهوری تنها دو معاون دارد که همزمان با رئیس جمهوری از سوی رای‌دهندگان انتخاب می‌شوند.

آقای غنی به آقای مسعود صلاحیت داده که در مورد اصلاح و تغییر قوانین و ساختار تشکیلات دولت پیشنهاد ارائه کند و رهبری روند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حکومت را در زمینه اصلاحات و حکومت‌داری به عهده گیرد.