آینده افغانستان در پرتو نفوذ ایران

۲۹ اسد ۱۳۹۲

ایران موضع خود را به عنوان یک بازیگر منطقه ای مهم در آسیای میانه به اثبات رسانده و به ایفای نقش در افغانستان خود را متعهد کرده است.

در حالی که نیروهای امریکایی از کشور خارج می شوند، واشینگتن باید در نظر داشته باشد که روابط توسعه یافته ایران و امریکا چگونه می تواند بر اهداف سیاسی بلند مدت امریکا در افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این در حالیست که آینده روابط ایران و امریکا نامشخص است، هرگونه پیشرفتی در روابط می تواند موفقیت ابتکارهای تحت حمایت امریکا در افغانستان را تسهیل کند.

جاده ابریشم جدید که هدف آن بهبود روابط اقتصادی افغانستان با آسیای میانه و جنوبی و روند اعتمادسازی قلب آسیاست که به تقویت دیالوگ سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با همسایگان اش کمک می کند، از اهداف واشینگتن به شمار می رود.

اما تحریم های بین المللی علیه ایران و نوع روابط تهران- واشینگتن، طراحی رویکرد منطقه ای را برای سیاستگذاران در واشینگتن دشوار کرده است.

آینده ،

افغانستان،

ایران،

پرتو

نفوذ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.