آرایش موتر های شیشه سیاه در شهر کابل خراب شد!

شیشهفرماندهی عمومی گارنیزون پولیس ملی در شهر کابل یک بار دیگر شروع به پاک کردن شیشه های سیاه موتر های مدل بالا کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در تازه ترین مورد طی ۲۴ ساعت گذشته پولیس گارنیزیون در سطح شهر کابل موفق شدند که شیشه های سیاه ۱۰۴ عراده موتر نظامی و غیر نظامی را پاک کاری کنند.

فرماندهی پولیس کابل با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که براساس برنامه منظور شده، گروه‌های گزمه سیار امنیتی در نقاط مختلف شهر کابل بخاطر چک و کنترل وسایط نظامی و وسایط زرهی بدون داشتن مجوز قانونی و جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسوول نظامی و غیر نظامی در شهر موظف شده اند.

در خبرنامه آمده است که در نتیجه این اقدام، ۱۰۴عراده مو‌تر نظامی و غیر نظامی مربوط اشخاص و ادارات مختلف از وجود شیشه‌های سیاه و آشیای اضافی پاک شده است.

همچنین هشت عراده وسیله نظامی و غیر نظامی بدون اسناد، چهار میل کلاشنیکوف، دو میل کلکوف، چهار قبضه تفنگچه دستی و دو جمپر نظامی از اشخاص غیر مسئول جمع آوری شده است.

Author

About Author