آخرین مسابقه ورزشی افغانستان در سال ۱۳۹۴

aa.fgتیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدار از دور دوم جام جهانی کرکت ۲۰ آوره، شام امروز به مصاف سریلانکا می رود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تیم ملی کرکت کشور در دور اول این مسابقات به سه پیروزی به عنوان صدرنشین گروه دوم پای به مرحله دوم گذاشت.

در این مرحله، ده بهترین تیم کرکت جهان حضور دارند که در گروه دوم تیم ملی کرکت کشور با تیم های سریلانکا، انگلستان، ویست اندیز و آفریقای جنوبی هم گروه است.

بر اساس برنامه تعیین شده، تیم ملی کرکت کشور در اولین دیدار خود شام امروز (۲۷حوت) به مصاف سریلانکا می رود.

افغانستان که در مرحله اول سه پیروزی درخشان در برابر هانگ کانگ، زیمبابوه و اسکاتلند، پای به مرحله دوم و ده بهترین تیم های جهان گذاشته است.

تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه هایی راه می یابد.

گفتنی است که دومین دیدار کرکت کشور نیز در اولین روز سال جدید (۱۳۹۵) در برابر آفریقای جنوبی است.

قابل ذکر است که شماری از مقام های دولتی نیز برای تشویق تیم ملی کرکت در اولین دیدار، به هند رفته اند.