آتش سوزی در مرکز تجارتی اباسین زدران در کوته سنگی

Co_o0mhVUAIuV9p.jpg largeمرکز تجارتی عباسین زدران واقع در کوته سنگی غرب شهر کابل صبح امروز دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید عابدین یعقوبی یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری خاورمیانه گفت: “دو منزل بالایی مارکیت کاملا طعمه حریق شده است و آتش همچنان شعله ور است.”

به گفته وی اگر آتش نشانان نتوانند به اسرع وقت آتش را مهار کنند ممکن است مارکیت های اطراف این مارکیت بزرگ نیز طعمه حریق شود.

مرکز تجارتی اباسین زدران از مراکز مهم خریداری باشندگان غرب کابل به شمار می رود که روزانه صدها تن برای خریداری اجناس شان به این مرکز می روند.

به گفته شاهدان موترهای آتش‌نشانی به محل رویداد رسیده‌اند و تلاش‌ها دارند تا آتش مهار بسازند.

در مورد دلیل اصلی وقوع این آتش‌سوزی تا کنون به گونۀ مشخص اظهار نظری نشده اما گفته  می شود این آتش‌سوزی بخاطر شارتی برق صورت گرفته ‌است.

تاکنون در مورد تلفات و خسارات برخواسته از این آتش سوزی گزارشی در دست نیست.

Author

About Author