آتش سوزی در تالار عروسی همسفر در شهرکابل

۶ دلو ۱۳۹۳

یکی از تالارهای عروسی در منطقۀ چهارراهی تایمنی شهر کابل آتش گرفته‌ است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تالار عروسی بنام هم‌سفر در ناحیۀ چهارم، منطقۀ چهارراهی سابقۀ تایمنی آتش گرفته‌است.

گفته میشود هم اکنون موترهای آتش‌نشانی به محل رویداد رسیده و در حال خاموش‌سازی آتش اند.

تابحال علت این آتش سوزی، تلفات یا خسارات به جامانده این رویداد معلوم نیست.

آتش سوزی

تالار عروسی،

شهرکابل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.