کار روی سالنگ جریان دارد

 

وزیر فواید عامه می گوید، در حالیکه این وزارت کار ترمیم موقت شاهراه سالنگ را به پیش می برد، بازسازی اساسی تونل سالنگ به مصرف دوازده ملیون دالر از سوی آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت جریان دارد که سیستم برق و سرک این تونل ترمیم می شود.

نجیب الله اوژن ضمن ابراز این مطلب گفت : بانک جهانی برای احداث راه بدیل سالنگ وعدهء کمک دوصد ملیون دالر کرده است.

شاهراه سالنگ که پایتخت کابل را به شمال افغانستان وصل می کند از 49 سال به این سو مورد استفاده می باشد. روزانه حدود پانزده هزار عراده موتر از این شاهراه عبور می کنند.

 

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *