سازمان ملل: غزه در آستانه سقوط قرار دارد

۲ اسد ۱۳۹۷

سازمان ملل ضمن اظهار نگرانی از وخامت اوضاع در غزه  افزود که بحران ایجاد شده در غزه به عوامل متعدد از جمله محاصره این منطقه از سوی رژیم اسرائیل بستگی دارد و این عوامل غزه را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خبرگزاری فلسطینی معا گزارش داده است زید رعد الحسین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست کمیته حقوق ملت فلسطین وخیم شدن اوضاع در غزه را ناشی از تنش های موجود میان رژیم اسرائیل و فلسطینیان وبحران شدید مالی آژانس امدارسانی خوانده است.

گفته میشود آمریکا سال گذشته 65 میلیون دالر یعنی  بیش از نیمه کمک های خود را به این مردم را به بهانه واهی بازنگری این کمک ها به تعلیق در آورد.
او همچنان نسبت به احتمال تشدید وخامت اوضاع در غزه اظهار نگرانی کرده و گفته است که قانون نژدانه پرستانه تصویب شده از سوی پارلمان رژیم اسرائیل نژاد پرستی تبعیض و تعصب علیه جوامع غیر یهود به خصوص شهروندان عرب و ساکنان شهر قدس را بیشتر و ریشه دار تر خواهد کرد.
این در حالی است که بیش از دو میلیون فلسطینی در غزه از وخامت اوضاع زندگی و بهداشتی به سبب ادامه محاصره این مردم توسط رژیم اسرائیل از سال 2006 بدینسو رنج میبرند.

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.