کشف موتر مملو از مواد انفجاری در کابل

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

ریاست عمومی امنیت ملی خبر داده است که یک موتر مملو از مواد انفجاری را در شهر کابل کشف و ضبط کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای امروز چهارشبنه(20 سرطان) گفته است که نیروی قطعات خاص این ریاست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در کابل کشف و ضبط کرده است.

بر بنیاد خبرنامه مقداری از مواد انفجاری نوع “امونیم نایتریت” را که در یک عراده موتر نوع هینو جا سازی شده بود توسط نبروی قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی از کابل کشف و ضبط شده است.

در خبرنامه آمده است که این مواد انفجاری مربوط به گروه تروریستی حقانی است که می خواستند از لوگر به کابل انتقال دهند که به دست نیروی امنیت ملی افتاده است.

ریاست امنیت ملی تایید کرده است که با کشف این مقدار مواد انفجاری از چندین حمله انفجار و انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.