کرزی: جنگِ افغانستان به نفع بیگانگان است

۱۷ ثور ۱۳۹۹

رئیس ‌جمهور پیشین می گوید که طرف های درگیر جنگ افغانستان باید از جنگ دست بکشند؛ چون این جنگ به منافع بیگانگان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حامد کرزی یک بار دیگر نسبت به افزایش جنگ در کشور ابراز نگرانی کرده است.

وی می گوید که شدت یافتن جنگ و خونریزی در کشور در کنار اینکه کشتار و ناامنی را افزایش می دهد، به منافع بیگانگان رقم می خورد.

کرزی تصریح کرد که این موضوع در مغایرت و تضاد کامل با روند صلح که تحقق آن آرزوی ملت افغانستان است، قرار دارد.

رئیس جمهور پیشین از طرف های درگیر خواست تا راه مذاکره را در پیش گیرند و گفتگوهای صلح را آغاز کنند.

وی همچنین تاکید کرد که آغاز گفتگوهای صلح، سرآغاز فصل تازه برای افغانستان است.

حامد کرزی در حالی نسبت به ادامه جنگ و خونریزی در کشور ابراز نگرانی می کند که بعد از امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان، صدها نظامی و غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شدند.

 

برادرکشی

جنگ افغانستان

حامد کرزی

طالبان

گفتگوهای صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.