پارلمان: برمک نام انتقال دهندگان تروریستان را همگانی کند

۱۸ ثور ۱۳۹۷

شماری از نمایندگان مجلس در نشست استجوابیه مسوولین نهاد های امنیتی به روز دوشنبه(17ثور) از وزیر داخله خواستند که نام افراد را که از گذشت و گذار موتر های شیشه سیاه غیر قانونی حمایت می کنند و تروریستان را نتقال می دهند همگانی کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات اخیر ویس احمد برمک، وزیر داخله کشور گفتند که نام افراد(نمایندگان) را همگانی کند که از گذشت و گذار موتر های شیشه سیاه غیر قانونی حمایت می کنند و اگر توانی این کار را ندارد از وظیفه‌اش استعفا دهد.

وییس احمد برمک در نشست استجوابیه در مجلس نمایندگان و مجلس سنا گفت که شماری از اعضای شورای ملی از گذشت و گذار موتر های شیشه سیاه غیز قانونی که عملان انتحاری ها را انتقال می دهند پشتبانی می کنند.

عبدالرووف ابراهیمی خطاب به ویس احمد برمک گفت که شما نمی توانید خود را از پاسخ گویی تبریه کنید بلکه شهامت به خرج داده به صراحت بگویید که حتی اگر رییس پارلمان شیشه موترش سیاه بوده و انتحاری را انتقال می دهد.

ابراهیمی گفت که شما مسوول درجه اول تنفیذ قانون هستید و مشکل شما است که قانون را بالای تمام مردم یک‌سان تطبیق کرده نمی توانید.

قدرت الله ذکی نمایندگان مردم تخار مجلس نمایندگان گفت که هر کسی که شیشه موتر سیاه است و شما باید نام آنها را افشا کند تا مردم افغانستان چهره های شان را بشناسد نه این که همگی را بد نام کنید.

این در حالی است که شورای ملی پس از 2 حمله خونین تروریستی در کابل که چندین تن را بی‌خانمان کرد و جان چندین تن را گرفت مسوولین نهاد های امنیتی را برای پاسخ در این مورد به مجلس فرا خواند.

ویس احمد برمک در نشست استجوابیه هر دو مجلس مدعی شد که شماری از اعضای شورای ملی از موتر های شیشه سیاه غیر قانونی  حمایت کرده تروریستان را به داخل شهر انتقال می‌دهند.

ویس احمد برمک وزیر داخله افغانستان بارها از طرح امنیتی حرف زده است که تا حال هیچ جنبه عملی نداشته است و نقدهای که بر برمک وارد است در عرصه مدیریت وزارت داخله افغانستان این که مخالفینش می‌گویند که برمک مهندس است و مدیریت نهاد مهم امنیتی از عهده این شخص بر نمیاید.

امنیت

انتحاری

برمک

پارلمان

موتر شیشه سیاه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.