ردیابی قرضدارانِ فراری کابل بانک آغاز می شود؟!

بر اساس فیصله جلسه شش و نیم، کار ردیابی قرضدارنِ فراری کابل بانک آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امرالله صالح، امروز (۲قوس) اعلام کرد که مدیریت تصفیه کابل بانک هم عضویت جلسه شش و نیم را به دست آورده است.

وی اظهارداشت که “ازین به بعد جلسات شش و نیم در قسمت تثبیت جایداد مقروضین که حاضر به پرداخت باقیداری های خویش نیستند و همچنان ردیابی آنعده از قرضداران که فراری اند دست به کار خواهد شد.”

صالح می گوید که عضویت مدیریت تفصیه کابل بانک در جلسات شش و نیم در شورای عالی حاکمیت قانون فیصله گردید و این مدیریت از مقر کنونی اش که یک خانه کرایی است به یک گوشه وزارت داخله جابجا می گردد.

در قضیه کابل بانک افراد زیادی دخیل هستند و معلوم شود که جلسه شش و نیم در این رابطه تا چه حد موفق خواهد بود؟

آیا این جلسه توانایی برخورد با قرضداران را دارد؟

از سویی هم مسوول امنیتی کابل می گوید که بخاطر ناکامی دیروز حمایت از جلسات شش و نیم در تطبیق میثاق امنیتی در بیست و چهارساعت گذشته از هشتاد درصد به چهل درصد کاهش پیدا کرده است.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.