جنگ کاغذپران جان سه تن را در کابل گرفت

۱۹ حمل ۱۳۹۹

در نتیجه جنگ بر سَر کاغذپران در حوزه هفتم شهر کابل، ۳ تن کشته و دو دیگر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد عصر امروز (۱۹حمل) در منطقه “دوغ آباد” در حوزه هفتم رخداده است.

پولیس کابل می گوید که در این رویداد، اعضای دو خانواده در جریان کاغذپران بازی با هم درگیر شدند که در نتیجه، ۳ تن کشته و ۲ تن دیگر جراحت برداشتند.

به گفته پولیس، تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

در روزهای قرنطین، کاغذپران بازی یکی از مصروفیت های عمده جوانان کابل تبدیل شده است.

جنگ

کابل

کاغذپران بازی

کشته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.