جنگ کاغذپران جان سه تن را در کابل گرفت

در نتیجه جنگ بر سَر کاغذپران در حوزه هفتم شهر کابل، ۳ تن کشته و دو دیگر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد عصر امروز (۱۹حمل) در منطقه “دوغ آباد” در حوزه هفتم رخداده است.

پولیس کابل می گوید که در این رویداد، اعضای دو خانواده در جریان کاغذپران بازی با هم درگیر شدند که در نتیجه، ۳ تن کشته و ۲ تن دیگر جراحت برداشتند.

به گفته پولیس، تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

در روزهای قرنطین، کاغذپران بازی یکی از مصروفیت های عمده جوانان کابل تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.