اسرائیل نیازمند رابطه اقتصادی با کشورهای منطقه

10 اکتبر 2015

israeilبراساس آخرین آمار منتشر شده توسط دولت اسرائیل، حجم کلی مبادلات میان ترکیه واسرائیل در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۴/۵ میلیارد دالر بوده است.

این موضوع بیانگر حجم بالای روابط اقتصادی میان ترکیه و اسرائیل است و این در حالی است که در سطوح ارشد سیاسی در ظاهر گفتگویی صورت نمی گیرد اما تجارت دو جانبه این دولت ها از سال ۲۰۱۱ به صورت بسیار قوی ادامه داشته است.

این روابط اقتصادی بین دو متحد سابق به احتمال زیاد برای آینده نیز قابل پیش بینی خواهد بود. تقریبا ۲ سال پس از عذرخواهی رسمی اسرائیل در خصوص حادثه کشتی مرمره دو کشور در خصوص مسائل استراتژیک منطقه ای از جمله جنگ داخلی سوریه، برنامه هسته ای ایران و مسائل عراق همکاری مخفی و پنهان دارند.

اختلاف تبلیغاتی و ویترینی ترکیه و اسرائیل هیچگاه مانع شد تعاملات تجاری و اقتصادی و همکاری امنیتی در منطقه نشده و همیشه حجم این مبادلات رشد کرده است. وآنچه که در خصوص حمایت از حماس و غزه و کودکان مظلوم فلسطین از جانب دولت اردوغان منتشر می شود تنها شعاری است که در جهت منافع سیاسی و تسکین افکار عمومی مردم ترکیه صورت می گیرد.

اسرائیل نیز در پی تحریم های کشورهای مختلف و کاهش رغبت بین المللی برای تعامل با اسرائیل به دنبال هم پیمان های منطقه ای به منظور جبران خسارات مالی ناشی از این تحریم ها بوده است.

اسرائیل،

اقتصاد،

منطقه

نیازمند،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed