کارمندان ارشد دولتی آهن آلات داغمه را به پاکستان قاچاق می‌کنند

انجمن صنایع افغانستانی؛ مقامات بلند پایه دولت آهن آلات داغمه را به پاکستان قاچاق می‌کنند که این کار شان مایه نگرانی است.

محمد کریم عظیمی، رییس انجمن صنایع افغانستان به رسانه ها گفت: با آن که انتقال آهن آلات به خارج از کشور از سوی حکومت غیر قانونی اعلام شد؛ اما انتقال دادن این آهن آلات به واسطه‌ی زور مندان و کارکنان ارشد دولتی ادامه دارد.

عظیمی می افزاید که نبود برق و قاچاق آهن آلات به بیرون از کشور سبب کم شدن تولید آهن در کشور شده است.

این در حالی است که تا حال تنها یک کارخانه‌ی مخصوص از آهن آلات داغمه مربوط به نهادهای امنیتی بهره مند شده است.

گفته می‌شود که فروش آهن آلات ملکی به کارخانه داران آغاز شده است و قیمت هر تن آن  ده هزار افغانی است.

بیست و پنج کارخانه‌ی ذوب آهن در سراسر کشور فعالیت دارد. با آن هم بخش زیادی از سیخ گول و دیگر مواد ساختمانی مورد نیاز افغانستان وارداتی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *