معدن چیان در ولایت بغلان: ما کار می خواهیم نه اخطار

کرکرده هاتن از کارگران معدن ذغالسنگ کرکر در ولایت بغلان صبح روز شنبه در اعتراض به متوقف شدن کارشان دست به راهپیمایی زده خواستار ادامه کارشان درین معدن شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضان می گویند در حدود ۹ ماه می شود که معدن ذغالسنگ کرکر از سوی یک شرکت خصوصی بنام افغان کول به قرار داد گرفته شده  است که پس از آن کارگران و کارمندان این معدن به بهانه های مختلف از سوی مدیران معدن که تازه به وظیفه گماشته شده اند معاشات شان به گونه چشمگیری کاهش یافته است، به گفته این معترضان سرانجام از یکماه به این سو به تعداد ۵۸۲ تن از کارگران به دلایل نامعلومی از کار اخراج شده اند.

معترضان خواستار دولتی سازی دوباره این معدن شده هشدار می دهند در صورتیکه حکومت در قسمت دولتی سازی معدن و فسخ قرار داد با شرک خصوصی در روزهای نزدیک اقدام نکند و آنان دوباره به کار گماشته نشوند دست به اعتراض گسترده زده شاهراه کابل – مزار را می بندند.

سخی داد که به نماینده گی از معترضان سخن می زد گفت: ” از روز نخست خصوصی سازی این معدن طوطیه از کار کشیدن این کارگران وجود داشت ، معاش ما کم شد ، مدیر ما را مامور ساختن، ریس ما را معاون ساختن همه را قبول کردیم و بالاخره ما را جواب دادن”.

این معترضان می گویند این معدن از دولت است برای ملت نه اینکه یک شرکت خصوصی هرچه دلش بخواهد انجام دهد و لقمهء نان کارگران بگیرد.

بمنظور وضاحت بیشتر درین زمینه خواستیم نظریات مسؤلان شرکت خصوصی قرار دادی معدن ( کمپنی افغان کول ) را داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر آنان حاضر به گفتگو نگردیدند.

در همین حال انجنیر دادمحمد زازی ریس معادن ذغالسنگ شمال به معترضان اطمینان می دهد که تا دو روز دیگر مشکلات این کارگران رسیده گی می شود، وی می گوید درین مورد با ریس جمهور و وزیر معادن و پطرولیم صحبت کرده است.

معدن ذغالسنگ کرکر در سال ۱۳۸۶  از سوی حکومت به سکتور خصوصی واگذار شد و از آن زمان تاکنون چندین کمپنی خصوصی مدیریت آن را بدست گرفته است که به تازه گی این معدن به  این معدن به کمپنی افغان کول واگذار شده است.

معدن کرکر از سوی حکومت در سال ۱۳۸۶ به سکتور خصوصی سپرده شده که تاکنون معدن کرکر و شرکت سمنت غوری از سوی کمپنی افغان کول اداره میشود.