سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

شناخت‌نامه استاد محمدواصف باختری

خبرگزاری خاورمیانه – بخش فرهنگ و ادبیات

 استاد محمدواصف باختری در سال ۱۳۲۱ در ولایت  بلخ افغانستان به دنیا آمد.

در سال ۱۳۴۰ آموزش را در دبیرستان (لیسه) باختر در مزار شریف و دبیرستان (لیسه) حبیبه در کابل  ۱۳۴۵ دریافت گواهی کارشناسی از دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل
۱۳۴۶-۱۳۴۱
ویراستاری کتاب‌های درسی در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف (تعلیم و تربیه)
۱۳۵۴
دریافت گواهی کارشناسی ارشد از بخش آمورش و پرورش، دانشگاه کلمبیا، نیویورک، امریکا
۱۳۵۴ ـ ۱۳۶۲
ویراستاری کتاب‌های درسی در ریاست تألیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه
۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۳
بر عهده گرفتن مدیر مسئولی مجله ژوندون، از انتشارات اتحادیه نویسند‌گان افغانستان
۱۳۶۴ ـ ۱۳۷۵
بر عهده گرفتن دبیری بخش شعر انجمن نویسند‌گان
۱۳۶۵ ـ ۱۳۷۵
بنیادگذاری کانون دوستداران مولانا و بر عهده گرفتن ریاست آن
۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۹
مهاجرت به پاکستان
۱۳۷۷ –۱۳۷۹
بر عهده گرفتن مسؤولیت بخش تحقیق و ترجمه در مرکز تعاون افغانستان و مهاجرت به امریکا

آثار

 1. شیوه‌های آموزش زبان دوم (با محمدرحیم الهام و عبدالغفور فارغی)، کابل، ۱۳۶۱٫
 2. …و آفتاب نمی‌میرد (گزینه شعر)، کابل، ۱۳۶۲ و کانادا، ۱۳۷۶٫
 3. نردبان آسمان (مقالاتی در باب شعر و اندیشة مولانا جلال‌الدین محمد بلخی)، کابل، ۱۳۶۲ و پیشاور، ۱۳۷۶٫
 4. از میعاد تا هرگز (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۶۹٫
 5. اسطورة بزرگ شهادت (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۶۹٫
 6. از این آیینة بشکستة تاریخ (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۷۰٫
 7. سرود و سخن در ترازو  (پژوهش‌هایی در باب عروض)، کابل، ۱۳۷۰ و کانادا، ۱۳۸۰٫
 8. دیباجه‌ای در فرجام (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۷۵٫
 9. تا شهر پنج ضلعی آزادی (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۷۶٫
 10. در استوای فصل شکستن (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۷۷٫
 11. گزارش عقل سرخ (پژوهش‌های فلسفی و ادبی)، پیشاور، ۱۳۷۷٫
 12. درنگ‌ها و پی‌رنگ‌ها (پژوهش‌های فلسفی و ادبی) پیشاور، ۱۳۷۸٫
 13. بازگشت به الفبا (پژوهش‌های فلسفی و ادبی)، پیشاور، ۱۳۷۹٫
 14. دروازه‌های بستة تقویم (گزینه شعر از شش دفتر چاپ شده)، پیشاور، ۱۳۷۹ و کانادا، ۱۳۸۰٫
 15. در غیاب تاریخ (دو گفتار درباره شعر و چند ترجمة شعر)، پیشاور، ۱۳۷۹٫
 16. در ورزش‌گاه ثانیه‌های شرقی (پژوهش‌های فلسفی و ادبی)، پیشاور، ۱۳۷۹٫
 17. مویه‌های اسفندیار گم‌شده (گزینه شعر)، پیشاور، ۱۳۷۹٫
 18. ماهی‌گیر و ماهی طلایی (ترجمه شعر)، کابل، ۱۳۸۳٫
 19. بیان‌نامة وارثان زمین (منظومة طنز)، کانادا، ۱۳۸۱ و کابل، ۱۳۸۳٫
 20. رو‌به‌رو با واصف باختری (گفت و شنود)، کابل، ۱۳۸۳٫
 21. آب‌های شعر جهان، آلوده نیستند (ترجمه شعر)، کابل، ۱۳۸۳٫
 22. سفالینه‌ای چند بر پیش‌خوان بلورین فردا (گزیده کامل شعر)، کابل،1388

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *