۱۰۰ هزار تن از سودان جنوبی ظرف یک هفته فرار کرده اند

سازمان ملل اعلام کرد از اول می جاری تاکنون ۱۰۰ هزار تن به دلیل درگیری‌ها از ایالت “الوحده” در سودان جنوبی گریخته‌اند.

سازمان ملل اعلام کرد از اول می جاری تاکنون ۱۰۰ هزار تن به دلیل درگیری‌ها از ایالت “الوحده” در سودان جنوبی گریخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاه، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سودان جنوبی اعلام کرد که درگیری‌ها در جنوب “بنتیو” در ایالت نفت خیز “الواحده” در شمال این کشور باعث شده تا از اول مه تاکنون ۱۰۰ هزار تن از محل سکونتشان فرار کنند.

جنگ در سودان جنوبی از دسامبر ۲۰۱۳ در جوبا آغاز شد و از آن زمان ناآرامی‌ها در سراسر این کشور ادامه دارد و جان دست کم ۵۰ میلیون تن را گرفته و بیش از یک میلیون تن را آواره کرده است.