چهار گروه وابسته به طالبان مسلح و داعش به پروسه صلح پیوست

۴۳ تن در قالب چهار گروه وابسته به طالبان مسلح و گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست امنیت ملی در خبرنامه امروز (۱۸اسد) خود آورده است که این افراد به در نتیجه تلاش موظفین امنیت ملی با پروسه صلح یکجا شده اند.

00022

در خبرنامه آمده است که این افراد به سر گروپی محمد ایوب، محمد ولی و جمعه باز که مصروف انجام فعالیت های تخریبی و فعالیت های ضد دولتی در مربوطات ولسوالی های اچین، نازیان و غنی خیل ولایت ننگرهار بودند، به دولت پیوسته اند.

ریاست امنیت ملی می گوید که افراد پیوسته به پروسه صلح، سلاح های دست داشته شان را نیز به دولت تسلیم داده اند.

این در حالی است که ده روز پیش نیز شمار زیادی از افراد وابسته به طالبان مسلح در ولایت سمنگان به پروسه صلح پیوسته بودند.