اسد ۱۶, ۱۳۹۹

چرا ایران نمازخانه اهل سنت در تهران را تخریب کرد؟

ممممدر روزهای گذشته خبری در رسانه های مختلف منطقه مبنی بر تخریب یک مسجد اهل سنت در تهران توسط شهرداری منتشر شد که منجر به موضع گرفتن برخی شخصیت ها و مراکز دینی اهل سنت شد، این در حالی است که این اقدام شهرداری تهران به دلیل تخلف متولیان نمازخانه از قانون وتغییر کاربری بدون اخذ مجوز صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در همین زمینه محمد موسوی کارشناس مسایل ایران با اشاره به تعداد مساجد اهل تسنن در سطح تهران و ایران گفت: در خبری که منتشر شده بود، گفت شده که اهل سنت در تهران فقط همین یک مسجد را داشتند در حالی که واقعیت این نیست بلکه اهل سنت در تهران که پایتخت ایران است بیش از ۱۲ نمازخانه دارند که هر روزه در آنها نماز جماعت برگزار می شود و در ایام جمعه هم نماز جمعه برگزار می کنند. اهل سنت در شهرهای مختلف سراسر ایران هم بیش از دو هزار مسجد دارند.

این کارشناس ایرانی افزود: علت تخریب این نمازخانه توسط مأموران شهرداری، تخلف ساختمانی بوده و نه مسأله طایفه ای یا مذهبی از همین رو ما می بینیم که به دیگر نمازخانه های اهل سنت اصلا کار نداشتند و همچنان فعالیت های دینی در آنها برگزار می شود.

محمد موسوی ادامه داد: در واقع نمازخانه تخریب شده، سند مسکونی داشته از همین رو نباید فعالیت غیر مسکونی در آن انجام می شد. شهرداری سال گذشته هم به آنها تذکر داده بود. اما برای مثال دیگر نمازخانه های اهل سنت که در محل مسکونی نیستند، به راحتی در آنها نماز برگزار می شود.